Ważne dla nas

Zależy nam ...

  • na tworzeniu różnorodnego miejsca pracy – Agora to wyjątkowi ludzie. Indywidualizm jest dla nas wartością.
  • na swobodnej komunikacji i dobrej atmosferze w pracy. Stawiamy na szybką wymianę informacji i mówimy do siebie po imieniu – lubimy ze sobą pracować!
  • aby Agora była bezpiecznym miejscem dla wszystkich swoich pracowników i współpracowników, wolnym od dyskryminacji i mobbingu. Na co dzień dbamy o najwyższe standardy etyczne – kierujemy się „Kodeksem etyki Agory”, nad którego przestrzeganiem czuwa nasz Compliance Officer.
  • aby każdy pracownik czuł się u nas dobrze – Agora wszystkich traktuje równo, bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, wyznanie czy stan zdrowia.

Zależy nam na środowisku naturalnym.

  • Inwestujemy w odnawialne źródła energii – zamontowaliśmy panele fotowoltaiczne na dachu naszej warszawskiej siedziby oraz przy drukarni Agory;
  • Co roku pracujemy nad tym, aby ograniczać m.in. produkcję odpadów oraz zużycie wody (kranówka w naszej siedzibie jest zdatna do picia, certyfikowana przez firmę Watersystem, a nowi pracownicy otrzymują darmowe bidony filtrujące wodę);
  • Każdego roku realizujemy kilkadziesiąt inicjatyw na rzecz środowiska. Może słyszał_ś o "Deklaracji klimatycznej" Gazety Wyborczej lub "Alarmie dla klimatu" Gazeta.pl?;
  • Nasze biznesy są doceniane za działania na rzecz środowiska. W 2022 r. m.in. AMS otrzymał nagrodę Lidera Transformacji Energetycznej za realizację projektu 1580 wiat przystankowych dla m. st. Warszawy z zastosowaniem energooszczędnej technologii LED.

Zależy nam na odpowiedzialności społecznej.

Spółki, marki i media Grupy Agora od początku istnienia realizują szereg działań, inicjatyw oraz akcji zarówno społecznych, jak również kulturalnych i edukacyjnych, angażując się także w działalność charytatywną.

Duża część z tych działań realizowana jest przez fundacje powołane przez Agorę S.A. i inne spółki Grupy Agora. Nasi pracownicy zasiadają też w radach oraz zarządach innych organizacji filantropijnych.

A na deser trochę liczb…

860 tys. zł

tyle pieniędzy w ramach darowizn przekazaliśmy na cele społeczne w 2022 r.

Blisko 70

tyle akcji z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu podjęliśmy w 2022 r.

120%

o tyle wzrosła ilość wytworzonej zielonej energii z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych w Agorze.

600 tys.

pszczół zamieszkuje naszą firmową pasiekę.

54%

tyle odpadów wygenerowanych przez Grupę Agora w 2022 r. poddanych zostało recyklingowi.

2,6%

wyniósł wskaźnik Glass Ceiling Ratio. Oznacza to, że awans kobiet w Grupie Agora na stanowiska kierownicze nie jest trudny. 

Działamy na rzecz Agendy 2030 ONZ:

Dobra jakość edukacji
Równość płci
Wzrost gospodarczy i godna praca
Mniej nierówności
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Działania w dziedzinie klimatu
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Kluczowe wyróżnienia w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu:

Chcesz wiedzieć więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Sprawdź tutaj